HOMEHOME > Matsuuracho

Matsuuracho

matsuuracho

 

 

Platform Direction The main destination
1 Sasebo City hall
Oono
Hirado pier, Emukae, Matsuura, Yoshii, Sechibaru (Chikenji・Komoda), Oogase,
Saza Bus Center (Hokubueigyosho), Yunoki (Ikeno・Yamine), Sasebo Shogyo High school,
Sakuragi, Yamate circulation
General Hospital
Hino
Ainoura pier, Oosakicho, Sasebo Jitsugyo High school,
Nagasaki Junior College・Kyubun High school, Sasebo City General Hospital,
Saza Bus Center (Ainoura New Town・Koura), Pearl Sea Kujukushima Aquarium,
Tawaragaura, Tenkaiho, Shimofunakoshi, Akasakidanchi, SSK West-Gate Entrance,
Oshinourawakaremichi, Kinomiyacho, Fisheries market, Onocho
2 Sasebo Station
Haiki
Momijigaoka, Kurokami, kobairiguchi, Higashihamacho, Okishinmachi,
Tenjin circulation, Shimonoharubashi, Wakaba, Hanatakadanchi, Wakatakedaidanchi,
Ecospa, Kurerunooka, Shigeo, Sasebo Tosho High school, Huis Ten Bosch,
Miyazucho, Saikaibashi, Kawatana, Imari, Ureshino, Hasami, Arita
3 General Hospital
Hino
Ainoura pier, Oosakicho, Sasebo Jitsugyo High school,
Nagasaki Junior College・Kyubun High school, Sasebo City General Hospital,
Saza Bus Center (Ainoura New Town・Koura) Pearl Sea Kujukushima Aquarium,
Tawaragaura, Tenkaiho, Shimofunakoshi, Akasakidanchi, SSK West-Gate Entrance,
Oshinourawakaremichi, Kinomiyacho, Fisheries market, Onocho
4 Sasebo Station
Haiki
Momijigaoka, Hanatakadanchi, Wakatakedaidanchi, Ecospa, Kurerunooka, Shigeo,
Sasebo Tosho High school, Kurokami, Kobairiguchi, Huis Ten Bosch, Miyazucho, Saikaibashi,
Kawatana, Imari, Ureshino, Hasami, Arita
Others Fukuoka, Nagasaki, Nagasaki Airport
5 Takanashi Takanashi, Shiraki, Yamazumi, Gion circulation, Ebosidake

HOME

TOP