HOMEHOME > Matsuuracho

Matsuuracho

matsuuracho

 

 

Platform Direction The main destination
1

Sasebo City hall

Oono

Hiramachi

Hirado pier, Matsuura Station, Yoshii (Chikenji・Tomonno・Myoukanji),

Sechibaru・Komoda(Makinoji), Hokubu Eigyosho, Yunoki (Ikeno・Yamine), Yamine,

Saza Bus Center (Yoshinoura), Saza Bus Center(Nakazato, Ainoura New-Town) , 

Sasebo Commercial High school, Oono(Nishi High School), Sakuragi,

Yamate Circulation Line(Tawaramachi), Education Center, 

Ainoura Circulation Line(Oono→Hino),  Oosakicho(Oono),

Shimizu Circulation Line, Yumiharidake Observatory, Hinotouge(Udogoe)

General Hospital
Hino

Ainoura Circulation Line(Hino→Oono), Ainoura pier, Oosakicho, Sasebo Jitsugyo High school,

Nagasaki Junior College・Kyubun High school, Hougaura Circulation Line,

Midorigaoka・Seiwadai, Saza Bus Center (Hino・Ainoura New-Town),

Kujukushima Aquarium, Tawaragaura, Kujukushima Park(Tenkaiho), Shimofunakoshi,

Akasaki Danchi, SSK West-Gate Entrance, Oshinoura Wakaremichi, Sasebo City General Hospital

2 Sasebo Station
Haiki

Sasebo Station, Yamazumi Circulation Line, Wakaba Circulation Line, Maehata Circulation Line,

Kikaze, Okishinmachi, Daikoku・Tenjin circulation, Jurobaru, Higashihama, Higashiyama,

Education Corps, Kurokami・kobairiguchi, Momijigaoka・Daito Primary School,

Shokuhindanchi Kaikanmae, Otakedai Circulation Line, Hanataka Danchi, Wakatakedai Danchi,

Ecospa, Claire no Oka, Shimonoharubashi,  Shigeo, Sasebo Tosho High school,

HUIS TEN BOSCH West-Gate, Nagasaki International University,

Saikaibashi Nishiguchi, Saikaibashi Corason Hotel, Hasami High School

3 General Hospital
Hino

Ainoura Circulation Line(Hino→Oono), Ainoura pier, Oosakicho, Sasebo Jitsugyo High school,

Nagasaki Junior College・Kyubun High school, Hougaura Circulation Line,

Midorigaoka・Seiwadai, Saza Bus Center (Hino・Ainoura New-Town),

Kujukushima Aquarium, Tawaragaura, Kujukushima Park(Tenkaiho), Shimofunakoshi,

Akasaki Danchi, SSK West-Gate, Oshinoura Wakaremichi, Sasebo City General Hospital

4 Sasebo Station
Haiki

Momijigaoka(Daito Primary School), Shokuhindanchi Kaikanmae, Otakedai Circulation Line,

Hanataka Danchi, Wakatakedai Danchi, Ecospa, Claire no Oka, Shigeo,

Sasebo Tosho High school,  HUIS TEN BOSCH West-Gate, Nagasaki International University,

Saikaibashi Nishiguchi, Saikaibashi Corason Hotel, Kurokami, Kobairiguchi,

Okishinmachi・Higashihama, Maehata Circulation Line, Sasebo Station

Others 【Highway】Fukuoka, 【Highway】Nagasaki City, 【Limited Express】Nagasaki Airport
5 Hanazono Yamate Circulation Line(Hanazono・Takanashi) , Gion Circulation Line, Eboshidake

HOME

TOP