HOMEHOME > Haikitagonoura

Haikitagonoura

Haikitagonoura

 

 

Platform Direction The main destination
1 Haiki
Mikawachi
Saikaibashi
Saikaibashi, Kawatana, Imari, Ureshino, Hasami, Arita, Shigeo, Sasebo Tosho High school,
Huis Ten Bosch, Miyazucho , Shimonoharubashi
Nagasaki Airport

Nagasaki Airport

2 Sasebo Station
Sasebo City hall
Saza Bus Center, Yunoki (Ikeno・Yamine), Sasebo Shogyo High school, Ainoura pier,
Oosakicho, Sasebo Jitsugyo High school, Sasebo City General Hospital,
Kurokami, Nishi high school iriguchi (Oono)

HOME

TOP