HOMEHOME > Haikitagonoura

Haikitagonoura

Haikitagonoura

 

 

Platform Direction The main destination
1 Haiki
Mikawachi
Saikaibashi

Shimonoharubashi, Shigeo, Sasebo Tosho High school,

HUIS TEN BOSCH West-Gate, Nagasaki International University,

Kawatana Buscenter, Imari Station, Ureshino, Hasami High School,

Saikaibashi Nishiguchi, Saikaibashi Corason Hotel

Nagasaki Airport

【Limited Express】Nagasaki Airport

2

Daito Circulation

Sasebo Station

Sasebo City hall

General Hospital

Daito Inter→Hanataka Danchi, Momijigaoka・Kurokami, Sasebo Station,

Saza Bus Center(Oono・Yoshinoura), Yunoki (Ikeno・Yamine),  

Sasebo Commercial High school, Oono(Nishi High School),

Sasebo City General Hospital, Ainoura pier(Hino)

HOME

TOP