HOMEHOME > Oroshihonmachi Iriguchi

Oroshihonmachi Iriguchi

oroshihonmachi

 

 

Platform Direction The main destination
1

Sasebo Station

Sasebo City hall

General Hospital

Saza Bus Center(Oono・Yoshinoura), Yunoki (Ikeno・Yamine),

Sasebo Commercial High school, Oono(Nishi High School)

Sasebo City General Hospital, Ainoura pier(Hino), Sasebo Station 

2

Haiki

Saikaibashi

Mikawachi

Hanataka Danchi, Wakatakedai Danchi, Ecospa, Claire no Oka, Shigeo,

Sasebo Tosho High School, HUIS TEN BOSCH West-Gate, Nagasaki International University,

Saikaibashi Nishiguchi, Saikaibashi Corason Hotel,

Kawatana Buscenter, Imari Station, Ureshino, Hasami High School

Others 【Highway】Fukuoka, 【Highway】Nagasaki City, 【Limited Express】Nagasaki Airport
3 Amagata
Shimonoharubashi

Otakedai, Amagata, Sasebo City General Hospital, Yamine,

Sasebo Commercial High school, Shimonoharubashi

4 Kurokami
Sasebo Station

Momijigaoka, Kurokami, Yamine, Yunoki, Oono(Nishi High School),

Sasebo City General Hospital

HOME

TOP