HOMEHOME > Oroshihonmachi Iriguchi

Oroshihonmachi Iriguchi

oroshihonmachi

 

 

Platform Direction The main destination
1 Sasebo Station
Sasebo City hall
Saza Bus Center, Yunoki (Ikeno・Yamine), Sasebo Shogyo High school,
Ainoura pier, Oosakicho, Sasebo Jitsugyo High school,
Sasebo City General Hospital , Nishi high school iriguchi (Oono)
2

Haiki

Hanatakadanchi, Wakatakedaidanchi, Ecospa, Kurerunooka, Shigeo,
Sasebo Tosho High school, Huis Ten Bosch, Miyazucho, Saikaibashi, Kawatana,
Imari, Ureshino, Hasami, Arita
Others Fukuoka, Nagasaki, Nagasaki Airport
3 Amagata
Shimonoharubashi
Otakedai, Amagata, Shimonoharubashi
4 Kurokami
Sasebo Station
Momijigaoka, Kurokami, Yamine

HOME

TOP