HOMEHOME > Saza Bus Center

Saza Bus Center

Saza Bus Center

 

 

Platform Direction The main destination
1 Kosaza
Hino
Kusudomaru, Ogase, Hokubueigyosho, Sasebo Station (Hino),
Hanatakadanchi (Hino), Huis Ten Bosch (Hino)
2 Sasebo Station
Others
Fukuoka, Nagasaki, Nagasaki Airport, Sasebo Station (Hankyu)
3 Sasebo Station
Haiki
Sasebo Station, Shigeo, Sasebo Tosho High school, Huis Ten Bosch,
Saikaibashi, Ureshino, Hasami
4 Hirado Hiradosanbashi, Emukae, Matsuura, Yosii, Sechibaru Onsen

 

HOME

TOP