HOMEHOME > Kyomachi

Kyomachi

kyomachi

 

 

Platform Direction The main destination
1 Sasebo City hall
Oono
Hirado pier, Emukae, Matsuura, Yoshii, Sechibaru (Chikenji・Komoda), Oogase,
Saza Bus Center (Hokubueigyosho), Yunoki (Ikeno・Yamine), Sasebo Shogyo High school,
Sakuragi, Yamate circulation
2 General Hospital
Hino
Ainoura pier, Oosakicho, Sasebo Jitsugyo High school,
Nagasaki Junior College・Kyubun High school, Sasebo City General Hospital,
Saza Bus Center (Ainoura New Town・Koura), Pearl Sea Kujukushima Aquarium, Tawaragaura, Tenkaiho, Shimofunakoshi, Akasakidanchi, SSK West-Gate Entrance, Oshinourawakaremichi, Kinomiyacho, Fisheries market, Onocho
3 Sasebo Station
Haiki
Momijigaoka, Kurokami, kobairiguchi, Higashihamacho, Okishinmachi, Tenjin circulation, Shimonoharubashi, Wakaba, Hanatakadanchi, Wakatakedaidanchi, Ecospa, Kurerunooka, Shigeo,
Sasebo Tosho High school, Huis Ten Bosch, Miyazucho, Saikaibashi, Kawatana,
Imari, Ureshino, Hasami, Arita
Others Nagasaki, Nagasaki Airport
4 Sasebo Station Sasebo Station, Yamazumi circulation

HOME

TOP