HOMEHOME > Haikitagonoura

Haikitagonoura

Haikitagonoura

 

 

Platform Direction The main destination
1 Haiki
Mikawachi
Saikaibashi
Saikaibashi, Kawatana, Imari, Ureshino, Hasami, Arita, Shigeo, Sasebo Tosho High school,
Huis Ten Bosch, Miyazucho
Nagasaki Airport

Nagasaki Airport

2 Sasebo Station
Sasebo City hall
Saza Bus Center, Yunoki (Ikeno・Yamine), Sasebo Shogyo High school, Ainourasanbashi,
Osakicho, Sasebo Jitsugyo High school, Sasebo City Sougoiryou Center Enterance

HOME

TOP