HOMEHOME > Oroshihonmachi Iriguchi

Oroshihonmachi Iriguchi

Oroshihonmachi Iriguchi

 

 

Platform Direction The main destination
1 Sasebo Station
Sasebo City hall
Saza Bus Center, Yunoki (Ikeno・Yamine), Sasebo Shogyo High school,
Ainourasanbashi, Osakicho, Sasebo Jitsugyo High school,
Sasebo City Sougoiryou Center Enterance
2

Haiki

Hanatakadanchi, Wakatakedaidanchi, Ecospa, Kurerunooka, Shigeo,
Sasebo Tosho High school, Huis Ten Bosch, Miyazucho, Saikaibashi, Kawatana,
Imari, Ureshino, Hasami, Arita
Others Fukuoka, Nagasaki, Nagasaki Airport

 

HOME

TOP