HOMEHOME > Kyomachi

Kyomachi

kyomachi

 

 

Platform Direction The main destination
1 Sasebo City hall
Ohno
Hiradosanbashi, Emukae, Matsuura, Yosii, Sechibaru (Chikenji・Komoda), Ogase,
Saza Bus Center (Hokubueigyosho), Yunoki (Ikeno・Yamine), Sasebo Shogyo High school
2 Sougouiryo
Hino
Ainourasanbashi, Osakicho, Sasebo Jitsugyo High school,
Nagasaki Tandai・Kyubun High school, Sasebo City Sougoiryou Center Enterance,
Saza Bus Center (Ainoura New Town・Koura)
3 Sasebo Station
Haiki
Momijigaoka, Hanatakadanchi, Wakatakedaidanchi, Ecospa, Kurerunooka, Shigeo,
Sasebo Tosho High school, Huis Ten Bosch, Miyazucho, Saikaibashi, Kawatana,
Imari, Ureshino, Hasami, Arita
Others Nagasaki, Nagasaki Airport
4 Sasebo Station Sasebo Station

HOME

TOP