HOMEHOME > Sasebo Bus Center

Sasebo Bus Center

Sasebo Bus Center

 

 

Platform Direction The main destination
1 Sasebo City hall
Ohno
Hiradosanbasi, Emukae, Matsuura, Yosii, Sechibaru (Chikenji・Komoda), Ogase
Oroshihonmachi
Haiki
Saikaibashi, Kawatana, Imari, Ureshino, Hasami, Arita
Others Fukuoka, Nagasaki, Nagasaki Airport
2 Sasebo City hall
Ohno
Hiradosanbasi, Emukae, Matsuura, Yosii, Sechibaru (Chikenji・Komoda), Ogase,
Saza Bus Center (Hokubueigyosho), Yunoki (Ikeno・Yamine), Sasebo Shogyo High school
Sougouiryo
Hino
Ainourasanbasi, Osakicho, Sasebo Jitsugyo High school, Nagasaki Tandai・Kyubun High school,
Sasebo City Sougoiryou Center Enterance, Saza Bus Center (Ainoura New Town・Koura)
3 Oroshihonmachi
Haiki
Momijigaoka, Hanatakadanchi, Wakatakedaidanchi, Ecospa, Kurerunooka,
Shigeo, Sasebo Tosho High school, Huis Ten Bosch, Miyazucho
4 Oroshihonmachi
Haiki
Momijigaoka, Hanatakadanchi, Wakatakedaidanchi, Ecospa, Kurerunooka,
Shigeo, Sasebo Tosho High school, Huis Ten Bosch, Miyazucho

 

HOME

TOP